قالب وردپرس درنا توس
خانه / صفحه اصلی

صفحه اصلی

 PAJOUHESH INDUSTRIAL SERVICES PROCESSING COMPANY

موسسه بین المللی پژوهش در ایران فعالیت خودرا از سال ۱۳۷۹ در زمینه ممیزی سیستمهای مدیریتی وارائه خدمات آموزشی آغازنموده و با استفاده ازنیروی انسانی متخصص وکارآمد درصدد ارائه خدمات با کیفیت برتر و قابل دسترسی برای کلیه مشتریان خود می باشد.


شرکت بین المللی پژوهش به تاکنون نمایندگی چندین مرجع صدور گواهینامه تحت نظارت   UKAS, ANAB و DSM به عنوان مراجع اعتباردهی فعالیت می نمود که خودتوسط مرجع بین المللی (IAF) تائید گردیده است.

گواهینامه های آموزشی سر ممیزی تحت اعتبار دهی IRCA صادر می گردد.


اعتباردهی DSM و UKAS به این مفهوم است که مراجع بازرسی وصدور گواهینامه با توجه به استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته اند وصلاحیت ، بی طرفی و قابلیت عملکرد آنها به اثبات رسیده است .


اعتباردهی DSM و UKAS به این مفهوم است  که مرجع صادر کننده گواهینامه همچنین توانایی تشخیص مشتریانی را که نیازمندیهای استاندارد بین المللی را رعایت نموده اند را دارد. این به این معناست که مشتریان ریسک انتخاب یک مرجع صادر کننده بی صلاحیت را کاهش می دهند .


DSM و UKAS طبق توافقنامه های چند جانبه جهانی به عنوان یک مرجع بین المللی اعتباردهی شناخته شده است. مراجع اعتباردهی بین المللی دولتها را قادر می سازند تا به وظیفه خود تحت پوشش توافقنامه های تجارت جهانی عمل نمایند.

به عنوان مثال (WTO TBT) موانع ومحدودیتهای فنی تجارت در سازمان جهانی تجارت از جمله این محدودیتها می توان دارا بودن نظام کیفی و رعایت مشخصات کیفی محصول دانست.

علل اساسی علاقمندی سازمانها برای دریافت گواهینامه های استانداردبین المللی  ISO عبارتست از :

بهبود فرآیندهای سازمانی
تولید محصول با کیفیت بهتر

کمک به بازاریابی وفروش بیشتر محصول وایجاد تقاضا

حصول اطمینان از برآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان


براساس تحقیقات صورت گرفته در اروپا در خصوص شرکتهای کوچک ومتوسط (Single & Medium-Sized Enterprise ) مزایای زیر در خصوص استقرارو ثبت سیستمهای مدیریت گزارش گردیده است:

۸۳% بهبود کنترل مدیریت گزارش.

۷۰% بهبود واقعی در ارائه خدمات به مشتریان.

۶۴% موفقیت در انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات.

۴۸% افزایش سهم بازار.


تعداد زیادی از شرکتها وموسسات دولتی از تامین کنندگان خود درخواست ثبت سیستم مدیریتی همچون ISO 9001 , OHSAS 18001 , ISO 14001 جهت رعایت حداقل شرایط شرکت در مناقصات وانعقاد را دارند . این موضوع بخصوص برای شرکتها وموسساتی که تمایل به همکاری با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تجارت جهانی را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است.به نحوی که شرط مهم واساسی در انعقاد قرارداد ثبت سیستم مدیریتی ، تامین کننده می باشد.


در حال حاضر در بین صنایع مختلف در داخل کشور ثبت گواهینامه استانداردهایی همچون ISO 9001 یاISO 14001  به عنوان یک نیازمندی بدیهی جهت حفظ توانایی رقابت و کیفیت محصول ورعایت قوانین ومقررات دولتی به شمار می آید.