قالب وردپرس درنا توس
خانه / دوره سرممیزی ISO 14001 با تایید IRCA

دوره سرممیزی ISO 14001 با تایید IRCA

IRCA ISO 14001 :2004 EMS auditor conversion course
IRCA Course No.: A11162

IEC تنها از مميزان تمام وقت بعنوان مدرس استفاده مي كند و در ارائه دوره ها از روش یادگیری سریع استفاده می نماید، اين بدان مفهوم است كه با شركت در دوره هاي ارائه شده مي توانيد پاسخ سوالاتي را كه در محيط واقعي كار با آنها مواجه مي شويد را دريافت كنيد، پاسخ هائي متناسب با شرايط صنعتي كه درآن فعاليت مي كنيد.

دوره هاي بسيار متنوعي توسط ارائه كنندگان مختلف ارائه مي شود، IEC در اين ميان تصميم گرفته است به ارئه يك دوره تائيد شده توسط IRCA  تحت عنوان IRCA ISO 14001 :2004 EMS auditor conversion course اقدام كند كه از متد يادگيري سريع استفاده مي كند (شماره IRCA دوره : A11162 )

اعتقاد ما اين است كه دوره هاي آموزشي بايد تجربيات واقعي محيط كار را به شركت كنندگان انتقال دهند. ما همچنين اعتقاد داريم كساني كه با موفقيت دوره را كامل مي كنند بايد گواهينامه اي در يافت كنند كه از اعتبار بين المللي برخوردار باشد و از همين روي IRCA را انتخاب كرده ايم .

 

يادگيري سريع چيست؟

بطور خلاصه مي توان گفت يادگيري سريع تكنيكي است كه درآن يادگيرنده بطور كامل در تجربه يادگيري غوطه ور مي شود. در اين روش از كليه حواس يادگيرنده براي انتقال اطلاعات استفاده مي شود. تا يادگيري مانند روش هاي سنتي منحصر به حفظ مطالب نشود. در اين روش اطلاعات ومهارت ها توسط يادگيرنده بطور كامل جذب مي شود،‌ فهميده مي شود و ماندگاري بيشتري دراد. يادگيري سريع در مقايسه با يادگيري سنتي مانند يادگرفتن يك زبان جديد با حضور در كشور قصد واحاطه شدن با زبان وفرهنگ آن در مقايسه با ياد گرفتن از روي كتاب است.

يادگيري سريع چطور در كلاس درس اتفاق مي افتد؟

در اين روش از اسلايد هاي خسته كننده خبري نيست. در اين روش با شركت كنندگان از همان روز نخست بعنوان مميزبرخورد مي شود. در دوره از تمرين هاي عملي،‌ ايفاي نقش،‌ مدل ارائه آموزش توسط يادگيرنده و پاسخ به محرك هاي يادگيرندگان در تمام طول دوره استفاده مي شود.

چه مطالبي در اين دوره ارائه مي شود؟

اين دوره دانش و مهارت مورد نياز براي ارزيابي انطباق با الزامات سيستم مديريت زيست محيطي (EMS) را در سطوح مميزي داخلي، مميزي مشتري (دوم شخص) و مميزي شخص ثالث به شركت كنندگان انتقال مي دهد. لازمه برخورداري از يك سيستم مديريت زيست محيطي كارآمد، استفاده از مميزين ‌EMS توانا است. توانائي در اين حوزه نيازمند درك عميق ارزيابي مخاطرت، مديريت مخاطرات و فرآيند هاي بهبود است.

چه چيز فراخواهم گرفت؟

         – درك فوايد حاصل از بهبود مبتني بر سيستم مديريت زيست محيطي (EMS)
– درك وبه كار بستن رويكرد فرآيندگرا ومميزي فرآيندگرا

         – درك اصول، فرايندها وتكنيك هاي مورد استفاده در ارزيابي ومديريت جنبه هاي زيست محيطي در حوزه ارزيابي EMS
         – ارزيابي توانائي سازمان در برآورده نمودن مقررات وقوانين زيست محيطي
         – درك وتوانائي تفسير الزامات  ISO 19011 , ISO 14004 , ISO 14001
         – درك وتوانائي برنامه ريزي،‌اجرا وتهيه گزارش مميزي وارزيابي اثر بخشي EMS

 

اين دوره براي چه کساني مناسب است؟

           – مميزانی كه در ارزيابي يك سيستم ديگر مديريت نظير QMS يا  OH&S مهارت دارند و مايل اند دانش ومهارت لازم براي مميزي
بر طبق الزامات ISO 14001 را كسب نمايند.

پيشنياز هاي شركت در اين دوره مطابق شرايط وضع شده IRCA عبارت است از :

           – گذراندن يك دوره 5 روزه سرمميزي IRCA 9001 يا 18001 يا يك دوره معادل آن

         – آشنايي با محتوا، كاربرد و اجرائي نمودن سيستم مديريت مبتني بر ISO 14001

طول دوره چقدر است؟

3 روز كه شامل امتحان كتبي 2 ساعته پايان دوره نيز مي شود.

 

هزينه دوره چقد راست؟

هزينه دوره در قسمت درخواست خدمات آموزشی ثبت گردیده است. اين هزينه شامل هزینه كلاس، جزوات ومطالب آموزشي، هزينه پذیرایی طي 3 روز، امتحان پايان دوره و صدور گواهينامه است.

توجه: براي ثبت نام بيش از يك نفر از تخفيف برخوردار مي شويد، مقدار تخفيف را از IEC استعلام نمائيد. در صورتي كه حداقل 4 نفر از شركت شما بخواهند دوره را بگذرانند مي توانيم دوره را در مكان شما برگزار كنيم،‌ در اين صورت براي دريافت پيشنهاد با IEC تماس بگيريد.

براي كسب اطلاعات كامل با IEC تماس بگیرید.

درخواست خدمات آموزشی
درخواست خدمات آموزشی

پاسخ دهید