قالب وردپرس درنا توس
خانه / مباني و مستندسازي ISO/IEC 17025

مباني و مستندسازي ISO/IEC 17025

مدت دوره: 16ساعت

هدف دوره:

                   آشنايي با الزامات استاندارد و تکنيک مستندسازي سيستم‌هاي مديريت آزمايشگاه

مخاطبين دوره:

                    –  مدیران و کارشناسان آزمايشگاه ها

                    –  مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی

پيشنياز دوره: ندارد

محتواي دوره:

      بخش اول : معرفی استاندارد ISO/IEC 17025

                      –  مقدمه ای بر ساختار سازمان ایزو و ای ایی سی
                  –  مراكز اعتباردهي (Accreditation body) و مراجع صدور گواهینامه
                  –  تاريخچه استاندارد ISO/IEC 17025 ؛
                  –  ويژگيها و مزاياي پياده سازي استاندارد ايزو 17025

      بخش سوم : اصطلاحات و تعاريف در استاندارد ISO/IEC 17025

      بخش چهارم :الزامات مديريتي استاندارد ISO/IEC 17025

                     –  سازمان
                     –  سيستم كيفيت
                     –  كنترل مستندات
                     –  بازنگري درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها
                     –  قرارداد فرعي براي انجام آزمايشات
                     –  خريد خدمات و تداركات
                     –  ارائه خدمات به مشتريان
                     –  شكايات
                     –  كنترل آزمون نامنطبق
                     –  بهبود
                     –  اقدامات اصلاحي
                     –  اقدامات پيشگيرانه
                     –  كنترل سوابق
                     –  مميزي داخلي
                     –  بازنگري مديريت

      بخش پنجم :الزامات فني سيستم كيفيت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

                     –  كليات
                     –  پرسنل (صلاحیتها)
                     –  شرايط محيطي و فضاي كاري
                     –  روش‌هاي آزمون و كاليبراسيون و صحه گذاري روش‌ها (SOP)
                     –  تجهيزات
                     –  قابليت رديابي اندازه گيري
                     –  نمونه برداري
                     –  جابجايي اقلام آزمون و كاليبراسيون
                     –  تضمين كيفيت نتايج آزمون و كاليبراسيون (Statistical Quality Control)
                     –  گزارش دهي نتايج (TEST REPORT)


درخواست خدمات آموزشی
درخواست خدمات آموزشی

پاسخ دهید