قالب وردپرس درنا توس
خانه / عدم‌قطعيت اندازه‌گيري

عدم‌قطعيت اندازه‌گيري

این دوره در دو نوع مقدماتی و پیشرفته به شرح زیر برگزار می گردد:

مدت دوره مقدماتی : 16 ساعت                  مدت دوره پیشرفته : 8 ساعت


هدف دوره:

             – ایجاد شایستگی جهت بکارگیری اصول و فنون تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری‌های .

 

مخاطبين دوره:

             – مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی

 

پيشنياز دوره:

             – آشنايي با ابزار اندازه گیری

             – حداقل تحصیلات کارشناسی


محتواي دوره مقدماتی (16 ساعت):

             – آشنايي با مفاهيم پايه

             – آشنايي با مفهوم عدم‌قطعيت در اندازه‌گيري

             – تاريخچه عدم قطعيت اندازه‌گيري

             – الزامات استاندارد ISO/IEC 17025‌ در خصوص عدم‌قطعيت اندازه‌گيري

             – انواع آزمون‌ها از نظر الزامات مربوط به تخمين عدم قطعيت

             – روش‌هاي گوناگون محاسبه و تخمين عدم قطعيت

             – مراحل محاسبه و تخمين عدم قطعيت به روش GUM

             – حل چند مثال‌ براي تخمين عدم‌قطعيت

             – محاسبه عدم قطعيت با نرم افزار GUM Workbench

             – روش مونت کارلو برای محاسبه عدم‌قطعيت

             – مقایسه روش GUM و مونت کارلو در ارزیابی عدم‌قطعيت

             – گزارش‌دهي عدم‌ قطعيت اندازه‌گيري.

محتواي دوره پیشرفته (8 ساعت):

             – محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار Gum WorkBench به روش GUM

             – محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار Gum WorkBench به روش MCM

             – بدست آوردن ضرایب حساسیت کمیت‌های ورودی به روش رگرسیون

             – محاسبه عدم‎قطعیت برای آزمون‌های با نتایج گسسته

             – محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون‌های میکروبیولوژی

 

درخواست خدمات آموزشی
درخواست خدمات آموزشی

پاسخ دهید