قالب وردپرس درنا توس
خانه / دوره سرممیزی OHSAS 18001 با تایید IRCA

دوره سرممیزی OHSAS 18001 با تایید IRCA

IIRCA OHSAS 18001:2007 OH&SMS auditor conversion course
IRCA Course No.: A17259

IEC تنها از مميزان تمام وقت بعنوان مدرس استفاده مي كند و در ارائه دوره ها از روش یادگیری سریع استفاده می نماید، اين بدان مفهوم است كه با شركت در دوره هاي ارائه شده مي توانيد پاسخ سوالاتي را كه در محيط واقعي كار با آنها مواجه مي شويد را دريافت كنيد، پاسخ هائي متناسب با شرايط صنعتي كه درآن فعاليت مي كنيد.

دوره هاي بسيار متنوعي توسط ارائه كنندگان مختلف ارائه مي شود، IEC در اين ميان تصميم گرفته است به ارئه يك دوره تائيد شده توسط IRCA تحت عنوان IRCA OHSAS 18001:2007 OH&SMS auditor conversion course اقدام كند كه از متد يادگيري سريع استفاده مي كند (شماره IRCA دوره : A17259)

اعتقاد ما اين است كه دوره هاي آموزشي بايد تجربيات واقعي محيط كار را به شركت كنندگان انتقال دهند. ما همچنين اعتقاد داريم كساني كه با موفقيت دوره را كامل مي كنند بايد گواهينامه اي در يافت كنند كه از اعتبار بين المللي برخوردار باشد و از همين روي IRCA را انتخاب كرده ايم .

 

يادگيري سريع چيست؟

بطور خلاصه مي توان گفت يادگيري سريع تكنيكي است كه درآن يادگيرنده بطور كامل در تجربه يادگيري غوطه ور مي شود. در اين روش از كليه حواس يادگيرنده براي انتقال اطلاعات استفاده مي شود. تا يادگيري مانند روش هاي سنتي منحصر به حفظ مطالب نشود. در اين روش اطلاعات و مهارت ها توسط يادگيرنده بطور كامل جذب مي شود،‌ فهميده مي شود و ماندگاري بيشتري دراد. يادگيري سريع در مقايسه با يادگيري سنتي مانند يادگرفتن يك زبان جديد با حضور در كشور قصد و احاطه شدن با زبان و فرهنگ آن در مقايسه با ياد گرفتن از روي كتاب است.

يادگيري سريع چطور در كلاس درس اتفاق مي افتد؟

در اين روش از اسلايد هاي خسته كننده خبري نيست. در اين روش با شركت كنندگان از همان روز نخست بعنوان مميزبرخورد مي شود. در دوره از تمرين هاي عملي،‌ ايفاي نقش،‌ مدل ارائه آموزش توسط يادگيرنده و پاسخ به محرك هاي يادگيرندگان در تمام طول دوره استفاده مي شود.

چه مطالبي در اين دوره ارائه مي شود؟

اين دوره دانش و مهارت مورد نياز براي ارزيابي انطباق با الزامات سيستم مديريت بهداشت و ايمني را در سطوح مميزي داخلي، مميزي مشتري (دوم شخص ) و مميزي شخص ثالث به يادگيرندگان انقال مي دهد. لازمه برخورداري از يك سيستم مديريت بهداشت و ايمني،‌ استفاده از مميزين OH&SMS توانمند است. توانائي در اين حوزه نيازمند درك عميق ارزيابي مخاطرات، مديريت مخاطرات و فرآيند هاي بهبود است.

چه چيز فراخواهم گرفت؟

   – درك فوايد حاصل از بهبود مبتني بر سيستم مديريت زيست محيطي (OH&SMS)
   – درك و به كار بستن رويكرد فرآيندگرا و مميزي فرآيندگرا
   – درك اصول، فرايندها و تكنيك هاي مورد استفاده در ارزيابي سيستماتيك  كنترل خطرات بهداشت و ايمني
   – ارزيابي توانائي سازمان در برآورده نمودن مقررات و قوانين بهداشت و ایمنی
   – درك و توانائي تفسير الزامات OHSAS 18002 , OHSAS 18001
   – درك و توانائي برنامه ريزي،‌ اجرا و تهيه گزارش مميزي و ارزيابي اثربخشي OH&S

 

اين دوره براي چه کساني مناسب است؟

– مميزانی كه در ارزيابي يك سيستم ديگر مديريت نظير QMS يا EMS مهارت دارند و مايل اند دانش و مهارت لازم براي مميزي
بر طبق الزامات OHSAS 18001 را كسب نمايند.

پيشنياز هاي شركت در اين دوره مطابق شرايط وضع شده IRCA عبارت است از :

– گذراندن يك دوره 5 روزه سرمميزي IRCA 9001 يا 14001 يا يك دوره معادل آن

– آشنايي با محتوا، كاربرد و اجرائي نمودن سيستم مديريت مبتني بر OHSAS 18001


طول دوره چقدر است؟

3 روز كه شامل امتحان كتبي 2 ساعته پايان دوره نيز مي شود.

 

هزينه دوره چقد راست؟

هزينه دوره در قسمت درخواست خدمات آموزشی ثبت گردیده است. اين هزينه شامل هزینه كلاس، جزوات و مطالب آموزشي، هزينه پذیرایی طي 3 روز، امتحان پايان دوره و صدور گواهينامه است.

توجه: براي ثبت نام بيش از يك نفر از تخفيف برخوردار مي شويد، مقدار تخفيف را از IEC استعلام نمائيد. در صورتي كه حداقل 4 نفر از شركت شما بخواهند دوره را بگذرانند مي توانيم دوره را در مكان شما برگزار كنيم،‌ در اين صورت براي دريافت پيشنهاد با IEC تماس بگيريد.

براي كسب اطلاعات كامل با IEC تماس بگیرید.

درخواست خدمات آموزشی
درخواست خدمات آموزشی

پاسخ دهید