قالب وردپرس درنا توس
خانه / دوره سرممیزی ISO 9001 با تایید IRCA

دوره سرممیزی ISO 9001 با تایید IRCA

IRCA ISO 9000:2008 series lead auditor
IRCA Course No.:  A17117              

IEC تنها از مميزان تمام وقت بعنوان مدرس استفاده مي كند و در ارائه دوره ها از روش یادگیری سریع استفاده می نماید، اين بدان مفهوم است كه با شركت در دوره هاي ارائه شده مي توانيد پاسخ سوالاتي را كه در محيط واقعي كار با آنها مواجه مي شويد را دريافت كنيد، پاسخ هائي متناسب با شرايط صنعتي كه درآن فعاليت مي كنيد.

اعتقاد ما اين است كه دوره هاي آموزشي بايد تجربيات واقعي محيط كار را به شركت كنندگان انتقال دهند. ما همچنين اعتقاد داريم كساني كه با موفقيت دوره را كامل مي كنند بايد گواهينامه اي در يافت كنند كه از اعتبار بين المللي برخوردار باشد واز همين روي IRCA را انتخاب كرده ايم .

 

يادگيري سريع چيست؟

بطور خلاصه مي توان گفت يادگيري سريع تكنيكي است كه درآن يادگيرنده بطور كامل در تجربه يادگيري غوطه ور مي شود. در اين روش از كليه حواس يادگيرنده براي انتقال اطلاعات استفاده مي شود. تا يادگيري مانند روش هاي سنتي منحصر به حفظ مطالب نشود. در اين روش اطلاعات ومهارت ها توسط يادگيرنده بطور كامل جذب مي شود،‌فهميده مي شود و ماندگاري بيشتري دراد. يادگيري سريع در مقايسه با يادگيري سنتي مانند يادگرفتن يك زبان جديد با حضور در كشور قصد واحاطه شدن با زبان وفرهنگ آن در مقايسه با ياد گرفتن از روي كتاب است.

 

يادگيري سريع چطور در كلاس درس اتفاق مي افتد؟

در اين روش از اسلايد هاي خسته كننده خبري نيست. در اين روش با شركت كنندگان از همان روز نخست بعنوان مميزبرخورد مي شود. در دوره از تمرين هاي عملي،‌ايفاي نقش ،‌مدل ارائه آموزش توسط يادگيرنده وپاسخ به محرك هاي يادگيرندگان در تمام طول دوره استفاده مي شود.

چه مطالبي در اين دوره ارائه مي شود؟

اين دوره دانش ومهارت مورد نياز براي ارزيابي انطباق با الزامات سيستم مديريت كيفيت را در سطوح مميزي داخلي، مميزي مشتري (دوم شخص ) ومميزي شخص ثالث به شركت كنندگان انقال مي دهد. مهارت هائي كه كسب مي كنيد در نهايت به شما كمك مي كند بهبود مستمر را در كسب وكار خود به جريان بياندازيد وروابط مفيدي با تامين كنندگن خود برقرار سازيد.

 

چه چيز فراخواهم گرفت؟

           – درك فوايد حاصل از بهبود مبتني بر سيستم مديريت كيفيت (QMS)
           – درك و بكار بستن رويكرد فرآيند گرا در مميزي
           – درك اصول مديريت كيفيت در غالب 8 اصل مديريت كيفيت
           – درك و توانائي تفسير الزامات استانداردهاي ISO 9000, ISO 9001 , ISO 190011, ISO9004
           – توانائي برنامه ريزي ،‌اجرا وتهيه گزارش مميزي مبتني بر ارزيابي اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت

 

 اين دوره براي چه کساني مناسب است؟

كساني كه مايل اند توانائي لازم براي ارزيابي سيستم مديريت يك سازمان را بر اساس الزامات ISO 9001:2008  كسب نمايند و بتوانند بعنوان مميزي شخص ثالث، ارزياب مشتري يا مميز داخلي فعاليت كنند. پيشنياز گذراندن اين دوره آشنائي با محتوا، كاربرد واجرائي نمودن سري استانداردهاي ISO 9000:2008  است.

طول دوره چقدر است؟

5 روز كه شامل امتحان كتبي 2 ساعته پايان دوره نيز مي شود.

 

هزينه دوره چقد راست؟

هزينه دوره در قسمت درخواست خدمات آموزشی ثبت گردیده است. اين هزينه شامل هزینه كلاس ، جزوات ومطالب آموزشي ، هزينه  پذیرایی طي 5 روز، امتحان پايان دوره وصدور گواهينامه است.

توجه: براي ثبت نام بيش از يك نفر از تخفيف برخوردار مي شويد، مقدار تخفيف را از IEC استعلام نمائيد . در صورتي كه حداقل 4 نفر از شركت شما بخواهند دوره را بگذرانند مي توانيم دوره را در مكان شما برگزار كنيم،‌در اين صورت براي دريافت پيشنهاد با IEC تماس بگيريد.

 براي كسب اطلاعات كامل با IEC تماس بگیرید.

درخواست خدمات آموزشی
درخواست خدمات آموزشی

پاسخ دهید